Logo he.greencarsbox.com
איזה שליט גופטה ביצע את קורבן האשוואמדה?
איזה שליט גופטה ביצע את קורבן האשוואמדה?
Anonim

סוג אחד של מטבעות הזהב של מלכי אימפריית הגופטה Samudragupta (שלט בסביבות 350-370 לספירה) ו-Komaragupta (שלט בסביבות 415-455 לספירה) מנציח את האשוואמדה שלהם קרבנות.

מי מהשליטים הבאים ביצע את אשוואמדה יאג'נה?

ש. מי מבין המלך החלוקי הבא ביצע את 'אשוומדה יאג'נה'? הערות: Pulakesin I, מלך הצ'לוקיה, ביצע את אשוומדה יג'נה (טקס הקרבת סוסים) כדי לגשת לכוח.

איזה שליט גופטה ביצע את אשוואמדה יאגיה?

אימפריית הגופטה המאוחרת התחילה בסביבות המאה ה-6, מייסד האימפריה הזו היה קרישנגופטה. תשובה מלאה: שליט הגופטה המאוחר יותר שביצע את אשווגושה יאג'נה וקיבל את התואר הקיסרי מהרג'אדהיראג'ה היה Adityasen.

מי הקריב קורבנות גדולים בהודו העתיקה?

rajas שהקריבו את הקורבנות הגדולים האלה, הוכרו כעת כרג'ות של ג'נאפדות ולא של ג'אנות. המילה ג'אנפאדה פירושה, המילולי, הארץ שבה דרכה הג'אנה את כף רגלה והתיישבה. כמה ג'נאפדות חשובות מוצגות במפה 4 (עמוד 57).

איזה מלך ביצע את קורבן אשוומדה בקמרופה בפעם הראשונה?

מהנדרה וארמן היה המלך הראשון של קמרופה שביצע את אשוומדה יאגיה.

Ashvamedha Yagna - חכמת הקדמונים - Katha Saar

Ashvamedha Yagna - Wisdom of the Ancients - Katha Saar

Ashvamedha Yagna - Wisdom of the Ancients - Katha Saar
Ashvamedha Yagna - Wisdom of the Ancients - Katha Saar

נושא פופולרי