Logo he.greencarsbox.com
האם נוכל להשתמש בתוצאה?
האם נוכל להשתמש בתוצאה?
Anonim

מסקנה יכולה להיות למשל הצעה שמוכחת אגב הוכחה של טענה אחרת, בעוד שהיא יכולה לשמש גם באופן סתמי יותר כדי להתייחס למשהו שמתלווה למשהו באופן טבעי או אגבי אחר (למשל, אלימות כפועל יוצא של שינויים חברתיים מהפכניים).

האם אוכל להשתמש בתוצאה בהוכחה?

ההוכחה אז מתייחסת לתוצאות של הלמות. המסקנה היא בדרך כלל משמשת להצהרה קרובה למשפט. לדוגמה, תוצאה חזקה יותר מגיעה ממצב חזק יותר וההוכחה אינה דורשת התאמה גדולה -- אין צורך לציין אחר משפט.

איך משתמשים בתוצאה במשפט?

זו תוצאה הכרחית כדי לאפשר אימוץ. מבט קדימה הסתכלות קדימה היא התוצאה הברורה למבט לאחור. מוזיאוני מדע היו תולדה טבעית לכל אלה.

מהי דוגמה לתוצאה?

מסקנה מוגדרת כרעיון שנוצר ממשהו שכבר הוכח. אם a+b=c, אז דוגמה לתוצאה היא ש-c-b=a … ההגדרה של תוצאה היא תוצאה טבעית, או תוצאה שמגיעה לאחר מכן. השמנת יתר היא דוגמה לתוצאה של אכילת יתר באופן קבוע.

מהו כלל נובע?

מסקנה היא הצהרה הנובעת באופן טבעי ממשפט אחר שהוכח או מקובל כנכון בדרך כלל. … תוצאה של חוק גודווין קובעת ש לאחר ביצוע ההשוואה, הדיון הסתיים כי אין טעם להמשיך

4.4 מסקנה ודוגמה4

4.4 Corollary & Ex4

4.4 Corollary & Ex4
4.4 Corollary & Ex4

נושא פופולרי