Logo he.greencarsbox.com
האם תא אגרה הוא שם עצם?
האם תא אגרה הוא שם עצם?
Anonim

שם עצם, רבים אגרה·דוכנים [tohl-boothz, -בידות]. דוכן, כמו בגשר או בכניסה לכביש אגרה, שבו נגבית אגרה.

איזה חלק בדיבור הוא דוכן אגרה?

TOLLBOOTH (noun) הגדרה ומילים נרדפות | מילון מקמילן.

מה המשמעות של תא אגרה?

: דוכן (כמו על כביש מהיר או גשר) שבו משלמים אגרה.

האם בתור שם עצם דוגמאות?

דוגמאות לצוואה במשפט

שם עצם בצוואה שלה, היא ביקשה לתרום את כספה לכנסייה. הוא ערך צוואה רק ימים לפני מותו.

מהי מילה נרדפת לתחנת אגרה?

בדף זה אתה יכול לגלות 4 מילים נרדפות, אנטונימים, ביטויים אידיומטיים ומילים קשורות ל-tollbooth, כמו: tolbooth, tollhouse, Bridgegate and sallyport.

The Phantom TollBooth: Time Is A Gift

The Phantom Tollbooth: Time Is At

The Phantom Tollbooth: Time Is At
The Phantom Tollbooth: Time Is At

נושא פופולרי